Portfolio Tag: HẠ TẦNG MẠNG NỘI BỘ

TƯ VẤN THIẾT KẾ HẠ TẦNG MẠNG

Hạ tầng thông tin mạng bao gồm: hệ thống mạng trục, thiết bị đấu nối (Switch, Router,…), server triển khai dịch vụ, các nhánh cáp tới từng máy trạm. Tóm lại, Hạ tầng thông tin mạng là nền tảng để triển khai các dịch vụ mạng và là cở sở của thương mại điện tử,…
Xem tiếp