Foody là cộng đồng tin cậy cho mọi người có thể tìm kiếm, đánh giá, bình luận các địa điểm ăn uống: nhà hàng, quán ăn, cafe, bar, karaoke, tiệm bánh, khu du lịch... tại Việt Nam. STARTUP Network vinh dự được cung cấp giải pháp tổng đài thực hiện các giao tiếp, kết nối viễn thông giữa Foody và khách hàng thông qua Hệ thống Call Center. Phương pháp xây dựng hệ thống tuân theo các tiêu chuẩn của một hệ thống mở.