GEODIS là một Công ty chuyên về logistics hùng mạnh quy mô toàn cầu có hệ thống trải dài khắp lãnh thổ Việt Nam, Geodis đòi hỏi một hệ thống CNTT chuyên nghiệp, hiện đại và đảm bảo tính liên tục. Trong nhiều năm hợp tác chặt chẽ, Startup Network Solutions đã liên tục được Geodis tín nhiệm lựa chọn là đơn vị cung cấp lắp đặt và bảo trì hệ thống CNTT.